Ongeluckig, of Droevig Verhaal van 't Schip
main image
shadow shadow

Archief document 

horizontal bar

‘Laurens thysz en daniel Sillemans overgebleven
personen van het verongelukte schip de goude buys
in de helenabay, versogt hebbende onse dispositie
over haere verdiende gagie tsedert sij uytgevaren
waeren, te mogen wezen, is na referentie
op het geen uyt genoemde schip geborgen was
en de elende die dese 2. geleden hebben, verstaen
dat sij haere verdiende gagie niet quyt
syn, en voorts de eerstgenoemde als timmerman
te laten behouden 25 gulden ende andere als
onderwaterman 12 gulden per maandt, synde
soo veel waarvoor sij seggen bij de heeren
bewinthebbenen ter kamer Enkhuysen aan
genomen te wesen, tsedert den 4de may 1693
dat se in Zee gelopen syn, dog sullen hier aan
de hant blijven tot nadre sekerhyt bekomen
hebben‘

in de marge:
‘laurens thysz en daniel
silleman overgebleven persoons
van het schip de goude buys
sullen haere verdiende gagie
behouden, en in dienst van
de compagnie als timmerman
en onderwaterman met 25
en 12 gulden continueren’

Toelichting
Deze passage uit de Net Secrete Resoluties is de gekopieerde en in het net uitgeschreven versie van de eerder opgetekende notulen versie uit de Notulen Resoluties (zie verder >>) en is als vermelding ook weer opgenomen in de Daghregisters (zie verder >>)

De Gouden Buys © 2012

StartpaginaCampagnesDe historische bronnenInternationale samenwerking 
Onze winkel
SupportersSteun ons!English readers